اکتبر 26, 2019

لوله ی داربست

لوله ی داربست چیست؟   لوله ی داربست ها سازه هایی در جنس های متفاوت(چوبی یا فلزی) موقتی هستند که برای رسیدن به مناطق دشوار هنگام […]