سیستم امگا داربست

اکتبر 26, 2019

سیستم امگا داربست

سیستم امگا داربست چیست؟ سیستم امگا داربست : این نوع داربست ساده ترین و ارزان ترین، عملکردی و سازنده است. این سیستم با اشکال بتن در […]