داربست مثلثی مدولار

اکتبر 26, 2019

سیستم امگا داربست

سیستم امگا داربست چیست؟ سیستم امگا داربست : این نوع داربست ساده ترین و ارزان ترین، عملکردی و سازنده است. این سیستم با اشکال بتن در […]
اکتبر 26, 2019

داربست مثلثی مدولار

داربست مثلثی مدولار چیست؟ داربست مثلثی مدولار : برای ساخت ساختمان های بلند از تجهیزات گوناگونی استفاده می کنند . یکی از تجهیزاتی در این ساختمان […]