اکتبر 26, 2019

اسکافلد چیست ؟

اسکافلد چیست ؟ در عصر حاضر که صنعت ساختمان سازی پیشرفت های زیادی داشته و ساختمان هایی با ارتفاع زیاد وایمنی ومقاومت زیاد ساخته می شود […]