سرجک

اکتبر 26, 2019

سرجک چیست؟

سرجک چیست؟ در ساختمان های در حال ساخت از ابزارها و تجهیزات گوناگونی استفاده می شود . این تجهیزات برای تسهیل عملیات های ساختمانی به کار […]