این نوع واشر در مواقعی که بجای سولجر از دولوله جهت پشت بند قالب استفاده می شود کاربرد دارد.

واشر دو لوله

در قالب بندی دیوارهای حائل و هچنین ستونها و موارد مشابهی که در پشت بند آنها بجای سولجر از دو عدد لوله برای اتصال بولت ها استفاده شده ، از واشر دولوله دست دوم جهت فیکس نمودن بولت به قالب و پشت بند استفاده می کنند و در پایان مهره بولت را می بندند . واشرهای دو لول دست دوم به علت شکل و فرمی که واشر دولول دارد از نظر کارایی هیچ فرقی با واشرهای نو ندارند ، پس از نظر قیمتی بسیار به نفع خریداران است چرا که با قیمت مناسب و پایین تر می توانند واشر دولول دست دوم را تهیه کنند شرکت تک پولاد تولید کننده انواع قالب فلزی بتن و تجهیزات قالب بندی بتن