قطعه ای است پلاستیکی برای آب بند نمودن انواع سازه ها نظیر مخازن ، استخر و کلیه سازه های آبی که نیاز به آب بندی دارند. این قطعه بدلیل طراحی خاص مانع خروج شیره بتن می گردد.