قیچی خم وبرش :

قیچی های خم وبرش هیدرولیک دارای الکتروموتورهای تک فاز و سه فاز می باشند که امکان خم و برش میلگرد با ابعاد 6 الی 32 میلیمتر را دارند. این دستگاه ها بصورت هیدرولیکی کار می کنند به این صورت که تیغه متحرک با فشار جک هیدرولیکی نصب شده در دستگاه میلگرد ها را در تماس با تیغه ثابت برش می دهد.