قالب گرد

جهت اجراي ستون هاي گردبا قطر هاي پايين از قالب هاي گرد استفاده مي شود . اين قالب ها به صورت دو تكه طراحي و توليد مي گردند و عمل اتصال معمولاً توسط پين و گوه و يا كلمپس انجام مي گردد . ضخامت ورق رويه قالب هاي گرد،3 ميليمترو استيفنرهاي قالب از تسمه 8*60 ميليمتر به صورت نورد شده مي باشد.

قالب فلزی ستون گرد، قالب گرد

در ستون های گردی که قطر آنها بالاتر از یک متر است جهت جلوگیری از اعوجاج و دفرمه شدن قالب های گرد قید ناودانی در پشت هر هلال قالب گرد جوش داده می شود، تا استحکام قالب گرد در برابر فشارهای جانبی بتن و ویبره بالا رود. و از آسیب های احتمالی به قالب و بتن جلوگیری شود.