قالب مدولار ستون

برای قالب بندی انواع ستون بتنی با مقاطع مربع یا مستطیل می توان از ترکیب مختلف قالب های مدولار، کنج های بیرونی و یا نبشی های پانچ شده استفاده نمود. برای اتصال قالب ها ، کنج ها و نبشی ها از پین و گوه استفاده می شود. با توجه به ابعاد مختلف قالب ها و کنج ها و ترکیب های مختلفی که ایجاد می نمایند می توان ستون های مختلفی را به ابعاد دلخواه طراحی و اجرا نمود.