قالب های مدولار که با نامهای قالب بتن ، قالب فلزی ، قالب فلزی بتن نیز شناخته می شوند در اندازه و ابعاد مختلف عرضه میگردند. رویه این قالبها از ورق فولادی به ضخامت mm 3 و لبه های آن به دو صورت خم دوبل یا تسمه های پانچ شده از ورق mm 5با ارتفاع cm 5(لبه 5) و cm 6 (لبه 6)می باشد.برای افزایش میزان باربری هر پانل در برابر بارهای وارده از تسمه های سخت کننده با ورقcm 4  استفاده شده است.

ابعاد:

طول :   cm100cm ,150cm ,200

عرض: cm10cm , 15cm , 20cm , 25cm , 30cm , 35cm , 40cm , 45cm , 50