اين نوع داربست از پايه‌هاي قائم و مهارهاي افقي در اندازه‌هاي مختلف تشكيل شده است. پایه های اين نوع داربستها در طولهاي 0/5 متر، 1 متر، 1/5 متر، 2 متر، 2/5 متر و 3 متر توليد مي‌شوند و با قرار دادن سرجك‌هاي قابل رگلاژ در قسمت بالائي و پايه جكهاي قابل رگلاژ در قسمت پائين داربست براي هر ارتفاع و اختلاف ترازي قابل تنظيم مي‌باشد. نصب مهارهاي افقي بر پايه‌هاي داربست به سادگي و با ضربه چكش امكان‌پذير مي‌باشد و اتصال پايه‌هاي داربست به يكديگر با مغزي و پين صورت می گیرد. مزاياي استفاده از داربست‌هاي چكشي به شرح ذيل است:

الف- سهولت و سرعت در باز و بسته شدن و عدم نياز به آچار جهت بستن اتصالات.

ب- قابل توسعه در پلان و در ارتفاع بدون محدوديت.

ج- عدم نياز به مهاربندي در ارتفاع‌هاي زياد.

د- قابل استفاده در داربست‌بندي نماي ساختمان‌ها و يا تأسيسات پالايشگاهي و غيره.

ه- باربري زياد در كفراژ بندي دالهاي بتني.

و- عدم نياز به كارگر ماهر داربست بند و مونتاژ توسط كارگر ساده.

ز- سهولت در جابجايي و انتقال آن به دليل سبك بودن قطعات.

ح- قابل استفاده در كفراژبندي سقفهاي قوسي و غير همسطح.

داربست چکشی دست دوم
داربست چکشی دست دوم