خاموت زن دست دوم

این دستگاه توانایی خاموت زنی به صورت مربع ، مستطیل ، شش گوشه و دایره با درجه خم 30 تا 360 درجه را دارد. با استفاده از این دستگاه می توان انواع میلگرد تا سایز 16 میلیمتر را به راحتی به خاموت تبدیل نمود.