برای اجرای هر نوع سقف شامل تیرچه بلوک ، عرشه بتنی، سبک ، یونولیت و … باید آنها را بطور موقت نگهداری کرد. یکی از بهترین و سریع ترین روشها برای این منظور استفاده از جک سقفی می باشد. جک سقفی که با نامهای جک فلزی ، جک تلسکوپی و شمع فلزی نیز شناخته می شود در اندازه های مختلف 3/5 متر، 4 متر، 4.5 متر و 5 متری ساخته می شود که بر اساس حداقل ارتفاع (در هنگام بسته بودن) و حداکثر ارتفاع (در هنگام باز بودن) و ضخامت و قطر لوله ها دارای تحمل بار متفاوت می باشند همچنین به وسیله مهره تعبیه شده در وسط هر جک قابلیت تنظیم ارتفاع دلخواه بین حداکثر و حداقل ارتفاع در هر کدام فراهم است. جهت تنظیم ارتفاع جک های سقفی از پین فنردار که در سوراخ های جک جای می گیرد استفاده می گردد. برای راحتی کار در شرایط کاری مختلف می توان از سرجکهای گوناگون مانند T شکل یا U شکل استفاده کرد که در دو نوع ثابت و متحرک قابلیت ساخت دارند. در نوع ثابت سرجک بر روی جکها جوشکاری می شود.

مشخصات جک های سقفی : لوله داخلی این جک ها به قطر 5 سانتی متر و لوله بیرونی آن به قطر 6 سانتی متر می باشد و ضخامت ورق هر دو لوله در جکهای سبک 2mm  و در جکهای سنگی2.5mm می باشد .