کارخانه :  تهران ،

دفتر فروش شرکت: (50 خط) بزودی

کارشناس فروش :

09375034509

مسئول خرید : 09375034509

ایمیل: info@takpoulad.ir

      p.jghorbani90@gmail.com

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما