استاپرآبند لبه دار

تخته سه لایی سه میل
سپتامبر 2, 2019
واتراستاپ
سپتامبر 2, 2019

استاپرآبند لبه دار

پس از قرار دادن استاپر ساده به مرکز لوله ، این قطعه در دو انتهای سوراخ باقیمانده از بلت جهت افزایش اطمینان آبندی قرار میگیرد.

در پایان از گروت جهت اطمینان از عدم خروج استاپر های لبه دار و همچنین پر کرن حفره ناشی از بیرون کشیدن مخروطی های میان

بلت استفاده میشود.

دیدگاه ها بسته شده است

Call Now Buttonتماس سریع